10 zázraků papeže Jana Pavla II.

26.04.2014 21:53

ANGELA BARONNI z Kanady se setkala s Janem Pavlem II. v roce 2002. Trpěla rakovinou kostní dřeně. Papež se nad ní modlil, položil ruku na její hlavu a učinil znamení kříže. Vstala z invalidního vozíku, a její lékař potvrdil, že je zcela zdráva.

JOHN PAUL LIEO byl ve chvíli s šestiletý v době smrti papeže Wojtyly. Rodiče malého Johna nemohli mít děti. Paní Lieová třikrát potratila. Rozhodli se jít do Říma na audienci k papežovi. Johnova matka Svatému Otci popsala svůj problém. Papež jí tehdy řekl, že bude mít synáčka. Potom udělal znamení kříže. Paní Lieová za devět měsíců porodila Johna Paula.

EMIL BARBAR se narodil s mozkovou obrnou. Lékaři rodiče upozornili, že bude chlapeček celý život odkázán na invalidní vozík. Matka ho odvezla do Říma. Ve skupině na Náměstí Svatého Petra byli invalidé. Když Emil uviděl papeže, vykřikl: “Podívejte se, támhle!”. Papež ho uchopil za hlavu a políbil. Potom řekl, aby navštívili Lurdy. Matka a syn odcestovali do Francouzského poutního místa. Po návratu domů Emil začal chodit. Dnes je mu 29 roků, vystudoval práva.

KARDINÁL FRANCESCO MARCHISANO, arciprezbiter Baziliky svatého Petra, sdělil, že jednou, dávno, ztratil hlas, a potom se mu hlas s papežovou pomocí vrátil. Svatý Otec Jan Pavel II. se dotkl jeho hrdla a kardinál mohl opět mluvit.

MARY MULLIGANOVÁ v roce 1979 se svojí nemocnou dcerou čekala na příchod Svatého Otce v Irsku. Dívenka měla nemocné ledviny a lékaři tvrdili, že zemře. Rodiče se postavili do řady, a když uviděli papeže, ukázali mu děvčátko. Svatý Otec je pohladil. Dívenka se brzy uzdravila.

TIBOR ULJACKI z Bratislavy na Slovensku poprosil papeže v září 2003 na audienci, aby se modlil za uzdravení jeho dívenky (12), která onemocněla leukemií. Po nějaké době se dívenka uzdravila.

HERONU BADILLO z Mexika bylo 5 roků, když se setkal s Janem Pavlem II. Trpěl leukemií. Ve velikém návalu papež políbil holohlavého chlapce. Po několika měsících se chlapec uzdravil.

IVETTE SANCHEZ viděla, že v bance ve které pracuje chybí 200 000 dolarů. Informovala nadřízené. Ředitel nařídil zahájení vyšetřování, a Ivette se začala modlit modlitbu k Janu Pavlu II., aby nezůstala bez zaměstnání. Další den byly peníze v pokladně.

KEY KELLY z Liverpoolu dostala zhoubnou rakovinu prsu. Lékaři jí předpovídali maximálně dva roky života. V březnu 1979 se setkala s papežem. Po návratu domů nádor i metastázy zmizely.

STELLA MATUTINA DE OLICERA P. CRUZ z Brazílie podává svědectví o tom, že po papežově smrti se modlila za uzdravení syna Eduarda ze závislosti na drogách. Eduardovi se brzy podařilo zbavit této závislosti, a to bral drogy roky.