1. celostátní duchovní obnova členů FRAMY

17.12.2014 09:21

Od 5. do 7. prosince 2014 se v Medžugorji konala první Národní duchovní obnova Framy (společenství františkánské mládeže) Bosny a Hercegoviny pod heslem:„Zadarmo jste přijali, zadarmo dávejte” (Mt 10, 8).  Hlavním cílem duchovní obnovy byla příprava na vánoce, ale i práce na spojování dvou oblastních bratrstev, Hercegoviny a Bosny Srebrene. V Medžugorji se na duchovní obnově shromáždila stovka členů Framy z celé BiH. Program byl zahájen ve Dvoraně Jana Pavla II., dále mladí vystoupili na kopec zjevení, Podbrdo a na Križevac, a účastnili se v medžugorské farním kostele sv. Jakova večerního modlitebního programu do kterého patří i klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, což pro mnohé bylo nejrásnější částí duchovní obnovy, která byla zakončena společnou mší svatou.