8.12. skončil rok sv. Josefa a v Medžugorji byla posvěcena socha svatého Josefa s Ježíškem

08.12.2021 22:41