50 let kněžství oslavil nuncius Luigi Pezzuto v Medžugorji

12.10.2021 16:18

 

Po tom co dosavadní apoštolský nuncius Bosny a Hercegoviny, arcibiskup mons. Luigi Pezzuto oslavil 50. výročí svého kněžského svěcení v katedrále Srdce Ježíšova v Sarajevu již v září, oslavil toto své zlaté jubileum v neděli 10. října děkovnou mší svatou i v Medžugorji za koncelebrace mons. Petra Palića, biskupa mostarsko-duvanjského a správce trebinjsko-mrkanského,  mons. Guida Gallesea, biskupa diecéze Alessandria della Paglia v Itálii, provinciála Hercegovské františkánské provincie fra Miljenka Šteka, vikáře Hercegovské františkánské provincie, fra Ike Skoke, medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty a dalších 29 kněží.

Na počátku mešní slavnosti pozdravil všechny shromážděné fra Miljenko Šteko, který vyjádřil potěšení z této události. ”Máme radost, že jste se rozhodl svoje zlaté kněžské jubileum oslavit právě v Medžugorji, našem malém, a nyní již ve světě známém místě, které se stalo ohniskem evangelizace. V Medžugorji budete vítán v každé době, ne jen teď jako apoštolský nuncius, ale i v budoucnosti, kdykoli si najdete čas. Tento den je pro vás velmi významný. Svoje mnohaleté působení v diplomatických službách Svatého Stolce zakončujete a korunujete zlatým kněžským jubileem. Nyní, kdy spolu s Vámi děkujeme Bohu za šťastný závěr Vaší diplomatické služby, současně Vám ze srdce blahopřejeme k Vašemu zlatému kněžskému jubileu a přejeme Vám, abyste v kněžské službě mohl zůstat aktivní až do úplného setkání tváří v tvář s Tím, který vás pozval do služby. Jsme vděční Svatému Otci za vaši několikaletou přítomnost a aktivnost v naší zemi. Zvláštní vděčnost Vám vyjadřuji jménem svých spolubratří z Hercegovinské františkánské provincie Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie za Vaši přítomnost mezi námi, zvláště zde v Medžugorji. Lidé obvykle, když mění svoje místo pobytu říkají, že tam v tom kraji zanechávají část svého srdce. Nepochybuji, že jste i Vy, Excelence, zanechal část svého srdce v zemích ve kterých jste byl v diplomatické službě a zanecháte část srdce i zde v BiH a v našem Medžugorji”, řekl františkánský provinciál, fra Miljenko Šteko.

I mons. Luigi Pezzuto promluvil ke shromážděným. Poděkoval všem, kteří chtěli být s ním a s ním děkovat Pánu za 50 roků jeho kněžství. Pozdravil přítomné biskupy, mons. Palića a mons. Gallesea, provinciála, fra Miljenka Šteka, faráře, fra Marinka a všechny kněze Hercegovské františkánské provincie. Hned na úvod řekl, že je vděčný, že mohl toto kněžské jubileum po Itálii oslavit právě zde, v Medžugorji.

Ve svém kázání se mons. Pezzuto zaměřil na Evangelium z liturgie 28. neděle během roku, o setkání Ježíšem s bohatým  mladíkem…

”Před Ježíšovou připomínkou související s nedostatky bohatství vzhledem k dosažení spásy, jsou učedníci nejen  zaražení, ale dokonce i zklamaní a to otevřeně vyjadřují otázkou, která je současně i negativním komentářem: „A kdo se tedy může spasit?“ Ježíšův program říká: kdo chce zachránit vlastní život, má ho pro Něj ztratit a to se zdálo být učedníkům nemožné, protože je zbavoval každé pozemské jistoty. Učedníci myslili, že je možné dosáhnout spásu jejich lidskými silami, nevyjímaje ani  ekonomické nebo politické síly. Jedním slovem, ubíraly se jim veškeré možnosti  pro získání spásy, a tak se to pro ně stávalo určitým nedosažitelným snem”, řekl arcibiskup Pezzuto a dodal, že ”nás v uskutečnění tohoto životního programu stále provází a chrání Blahoslavená Panna Maria, kterou v tomto chrámě nazýváme Královna míru a Božího milosrdenství”.

Na závěr všechny pozdravil i fra Marinko Šakota, který před farníky a poutníky z celého světa apoštolskému nunciovi daroval obraz Blahoslavené Panny Marie, kterým mu, jak řekl, chce blahopřát k velkému jubileu a velmi poděkovat za všechno co dobrého vykonal pro Církev v BiH a pro Medžugorje.

”To co jste vykonal pro Medžugorje má veliký význam. Během Vašeho mandátu papež František do Medžugorje poslal, nejdříve jako svého vyslance, a potom jako apoštolského vizitátora arcibiskupa Henryka Hosera, který nás nedávno opustil (zemřel). A dále: papež František dovolil oficiální organizování poutí do Medžugorje. Drahý arcibiskupe Luigi Pezzuto, ze srdce Vám děkuji a blahopřeji k 50. výročí kněžství”! to jsou slova, kterými farář medžugorský, fra Marinko uzavřel svoji krátkou řeč a arcibiskup Pezzuto na závěr ještě vyjádřil, že je Pánu vděčný za dar kněžství i všem, kteří ho při tom provázeli.

 

Papež František 31. srpna 2021 přijal odstoupení mons. Luigija Pezzuta ze služby apoštolského nuncia v Bosně Hercegovině a Černé Hoře vzhledem k dovršení určené věkové hranice. (FOTO)