32. MLADIFEST

07.07.2021 16:12

 

„Všechno co nazýváme lidskými dějinami (…) je dlouhou a strašnou historkou o tom, jak se člověk snaží najít něco co by ho udělalo šťastným – něco jiného kromě Boha.“

(C. S. Lewis) Povídka o Mladifestu je povídka o mladých lidech, kteří odhalili, že je jejich štěstí v Bohu a proto přicházejí do Medžugorje o tom společenství s Bohem a lidmi svědčit a žít je. Léto, slunce, moře, bezuzdná zábava pod vlivem drogy, alkohol a sex… - jsou mladým představovány jako nejvýznamější součást letního odpočinku.

Na rozdíl od této prázdné zábavy, fra Slavko Barbarić, na podnět mladých z Irska v roce 1989 založil „modlitební setkání mladých“ – dnešní MLADIFEST. Jeho cílem bylo ukázat mladým lidem, ale i světu, že není pravý odpočinek bez Boha, bez modlitebního společenství, bez čistého způsobu přátelení se v bratrské lásce a bez oběti. Člověk byl tak stvořen, že mu může dát odpočinutí jenom jeho Stvořitel. Člověka může naplnit jenom společenství s bratry a sestrami v Duchu Svatém.

Před několika roky bylo zavedeno, že všechny duchovní obnovy, které se organizují ve farnosti mají společné téma. Tak bylo vybráno téma všech duchovních obnov, které jsou ohlášené v Medžugorji na rok 2021 ”Co dobrého mám dělat?”(Mt 19, 16).

Program letošního Mladifestu uvádíme zde:

32. MLADIFEST MEZINÁRODNÍ MODLITEBNÍ FESTIVAL MLÁDEŽE Medžugorje, 

1. 8. – 6. 8. 2021.  

Co dobrého mám dělat? Mt 19, 16

 NEDĚLE, 1. 8. 2021 

18.00 Modlitba růžence 

19.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MLADIFESTU Eucharistie 

21.00 – 22.00 Klanění před Nejsvětější svátostí 

PONDĚLÍ, 2. 8. 2021 

06.00 – 06.40 Růženec na Podbrdu u sochy P. Marie 

10.00 Modlitba, Katecheze, Svědectví 

12.00 Anděl Páně 

ODPOČINEK 

17.00 Svědectví 

18.00 Růženec 

19.00 Eucharistie 

20.30 – 21.30 Meditace se svícemi a modlitba před křížem 

ÚTERÝ, 3. 8. 2021 

10.00 Modlitba, Katecheze, Svědectví 

12.00 Anděl Páně 

ODPOČINEK 

17.00 Svědectví 

18.00 Růženec 

19.00 Eucharistie 

20.30 – 21.30 Procesí se sochou Panny Marie a klanění před Nejsvětější svátostí 

STŘEDA, 4. 8. 2021 

10.00 Modlitba, Katecheze, Svědectví 

12.00 Anděl Páně 

ODPOČINEK 

17.00 Svědectví 

18.00 Růženec 

19.00 Eucharistie 

21.15 Představení komunity Cenacolo 

ČTVRTEK, 5. 8. 2021 

10.00 Modlitba, Katecheze, Svědectví 

12.00 Anděl Páně 

ODPOČINEK 

17.00 Svědectví 

18.00 Růženec 

19.00 Eucharistie 

20.30 – 21.30 klanění před Nejsvětější svátostí 

21.30 – 22.30 POSLÁNÍ Loučení písní 

PÁTEK, 6. 8. 2021 Výstup na Križevac soukromě 

05.00 Mše svatá na Križevaci 

POKYNY  Vezměte si s sebou malé radio s FM frekvencí a sluchátky, Bibli, slunečník (deštník).  Skupiny, které se účastní Mladifestu, ať si neplánují jiné programy.  Po dobu trvání setkání mládeže nebudou dopolední poutnické mše svaté (kromě neděle). Všichni poutníci budou chodit na večerní mši svatou společně s mladými.  Po celou dobu Mladifestu je zajištěno simultánní tlumočení do Chorvatštiny, Angličtiny, Italštiny, Němčiny, Francouzštiny, Španělštiny, Portugalštiny, Polštiny, Slovenštiny SK, Slovinštiny SLO, Maďarštiny, Rumunštiny, Ruštiny, Češtiny, Korejštiny, Arabštiny, Čínštiny - Mandarinštiny, Čínštiny - Cantonezštiny.