Téma a termíny duchovních obnov v Medžugorji na 2023. rok

22.10.2022 11:52

„Tedy, když nějaký člověk přijede do Medžugorje, vstupuje na svaté místo. Vždycky! Se všemi lidmi se kterými jsem mluvil, a byly jich stovky, stovky… Přijdou sem na toto posvátné místo a v nitru se cítí být přijatí.

Ne přijati osobami, které je tady hostí, ale přijatí Bohem a Pannou Marií. To všichni velmi silně cítí.“ – zdůrazňuje současný apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, mons. Aldo Cavalli.

A opravdu duchovní a modlitební ovzduší protkané touto 'svatostí' Medžugorje, možnost modlitby v uzavřených prostorech (kostel, kaple) i pod širým nebem, v přírodě (Podbrdo, Križevac), existence haly pro setkání a též ubytovací kapacity přispívají k tomu, že je zde opravdu příjemně pro konání různých seminářů, setkání a duchovních obnov. Mnoho poutníků a duchovních svědčí o tom jak se tady jako nikde jinde na světě zázračně otevírají srdce lidí Boží milosti.

TÉMA DUCHOVNÍCH OBNOV V PRŮBĚHU ROKU 2023

V posledních letech se zavedla praxe, že se pro všechny duchovní obnovy v roce zvolí stejné téma. Pro rok 2023. bylo takto zvoleno heslo z Matoušova evangelia, které zní: ”Hle matka má i bratři moji!” (Mt 12, 49).

DATA DUCHOVNÍCH OBNOV V ROCE 2023. A JEJICH CÍLE:

28. MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem se bude konat v Medžugorji od 14. do 18. března 2023.

Medžugorje je dnes ve světu něčím mnohem větším než malé místo v Hercegovině, které nese to jméno. Je to hnutí, které toto jméno vyvolalo od doby co vizionáři svědčí, že se jim od roku 1981 až do dnes zjevuje Královna Míru. Toto hnutí má svoje různé charakteristiky: je to  DUCHOVNÍ hnutí, POUTNÍ hnutí, hnutí OBNOVY, hnutí HUMANITÁRNÍ POMOCI… a tím se stalo díky lidem, kteří začali zakládat modlitební skupiny a mírová centra, vydávat časopisy, psát knihy, přivážet poutníky do Medžugorje…

Kněží působící ve farnosti Medžugorje se od samotného počátku snažili zachovávat čistotu mariánských zjevení a jejich jasné poselství přenášet dále. S tím cílem při příležitosti 13. výročí zjevení Panny Marie zorganizoval farní úřad Medžugorje od 22. do 23. června 1994. v Medžugorji první setkání vedoucích modlitebních a charitativních skupin a mírových center, kteří si přáli se společně modlit a uvažovat o poselstvích Panny Marie. Během času se z tohoto shromažďování vytvořil „modlitebně – vzdělávací“ seminář.

Seminář se potom konal v různých lokacích: v roce 1995 v Bašké vodě, v roce 1996 v Tučepech. Od roku 1997. až do roku 2000 v Neumu. A od roku 2001 získal svůj stálý termín v Medžugorji. Počet účastníků se každým rokem zvyšuje a místní i zahraniční teologové se svými přednáškami snaží teologicky i církevně definovat fenomen medžugorských zjevení, jejich místo v Církvi a různý význam poselství Panny Marie pro současný svět. Na závěr semináře po modlitbě, výměně zkušeností a úvahami pravidelně přináší PROHLÁŠENÍ ve kterém uvádějí hlavní závěry, návrhy nebo rozhodnutí o otázkách projednávaných na semináři.

Hlavní organizátorka semináře, Marija Dugandžić, zdůrazňuje, že se za těch 25 roků setkávání, vytvořil stálý počet účastníků, kteří i sami, spolu se seminářem uzrávají v medžugorské škole Panny Marie. A dále zdůrazňuje, že cílem těchto setkání je, že se jednou do roka setkají ti, kteří pracují s poutníky nebo se jakýmkoli způsobem podílejí na šíření poselství Panny Marie ze všech končin světa, s lidmi, kteří ve farnosti pracují na tomtéž, aby se tak vzájemně zkoordinovali, pochválil nebo si postěžovali, a viděli jak mohou společně ještě lépe žít poselství Panny Marie a svědčit o nich.

26. Mezinárodní DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KNĚZE se bude v Medžugorji konat od 3. do 7. července 2023

Každý člověk někdy potřebuje čas, aby naplnil vyprázdněné baterie životního elánu a připomněl si smysl svého poslání nějakou duchovní obnovou, a tím spíše je to potřebné těm, kteří sami potřebují být vůdci a obnovovat duchovní život ve svých farnostech a společenstvích.

Protože si fra Slavko Barbarić uvědomoval tuto potřebu kněží založil jménem svatyně  Královny Míru v roce 1996 ve spolupráci s italským knězem donem Cosimem Cavaluzzem, seminář pro kněze s názvem „Kněží v Mariině škole“. Od té doby se každým rokem počátkem července shromažďuje na tomto semináři několik set kněží a řeholníků z celého světa.

Prostý koncept semináře: účast na modlitebním programu farnosti, přednášky, svědectví, návštěvy na kopci Podbrdo, zpověď na Križevaci, návštěva hrobu fra Slavka, by jim měl pomoci, aby se v jejich srdci ve svobodě a lásce, rodilo Boží Slovo skrze jejich osobní zdokonalování se ve ctnostech, modlitbě a svatosti. Protože slouží Slovu, oni sami musejí být tím Slovem.

Po čas trvání semináře jsou kněží zdarma hoštěni medžugorskými rodinami, jak to od počátku žádal fra Slavko. Chtěl takto konkrétně spojit rodinu a kněze, kteří jsou povoláni žít jedni pro druhé a jedni od druhých ve vzájemném darování se.