1.Máj - den svatého Josefa dělníka

01.05.2021 10:09

10 věcí, které se můžeme naučit od snoubence Panny Marie

  1. Vzdělání a práce jsou důležité, ale Bůh má někdy jiné plány
  2. Buďte pozorní a naslouchejte! Bůh se může ohlásit i ve snu.
  3. Abyste své sny uskutečnili, musíte se probudit.
  4. Mějte na zřeteli, že lidem se nějaká vaše rozhodnutí nebudou líbit.
  5. Zásadní věc pro působení po Boží vůli je zbavit se strachu. Vzkazy “Neboj se, Maria!” a “Neboj se přijmout Marii za ženu!” mají za cíl sjednotit dva lidi v Božím záměru.
  6. Cti státní zákony. Jestli císař nařídí, abys šel do Betléma, jdi do Betléma. I kdybys musel cestovat na oslu.
  7. Vždycky buď se svojí ženou. Dokonce i v době porodu.
  8. Nauč se, že se nebudeš stále všem líbit. Zejména, když jim vprostřed noci zaklepeš na dveře. Přesto, nepřestávej klepat.
  9. Chraň svoji rodinu! I za cenu, že s ní musíš odejít z domu.
  10. Buď vzorem svým dětem a nauč je mít široké srdce pro druhé lidi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (medjugorje-info.com)