Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu, kterou Panna Maria sdělila v Medžugorji

06.06.2021 15:41

O, Ježíši,

víme, že jsi byl dobrotivý a že jsi za nás dal své Srdce.

To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy. 

Víme, že nás i dnes prosíš, abychom nepadli.

Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme. 

Svým Nejsvětějším Srdcem nám uděl, 

abychom se všichni milovali.

Ať ustane nenávist mezi lidmi. 

Projev svoji lásku. My Tě všichni milujeme a přejeme si,

abys nás svým pastýřským Srdcem uchránil od hříchu.

Vejdi, Ježíši, do každého srdce! 

Klepej, klepej na naše srdce.

Buď trpělivý a neúnavný!

My jsme ještě uzavření, protože jsme ještě dobře nepochopili Tvoji lásku.

Klepej vytrvale, a dej, o Dobrý Ježíši, abychom Ti otevřeli srdce

alespoň, když si připomeneme Tvoje muka, která jsi snášel za nás.

 Amen.