Postní seminář pro Čechy v roce 2020

01.06.2020 00:00

Zajištěn termín Semináře půstu, modlitby a ticha pro Čechy!

Vzhledem k celosvětově mimořádné situaci s pandémií koronavirusu se seminář v uvedeném termínu nekonal. Budeme se snažit zajistit další termín až budou lepší podmínky...

 

S radostí všem přátelům Medžugorje sděluji, že je zajištěn další termín Semináře půstu, modlitby a ticha pro české a případně slovenské zájemce, od pondělí 1.června do pátku 5.června 2020 v medžugorském exercičním domě "Domus Pacis". 

Doprava zajištěna centrem Vérité autobusem s hlavními nástupními místy Praha a Brno. Příjezd do Medžugorje v neděli 31.května ráno - na Slavnost seslání Ducha Svatého!!! 
Na tento den také připadá svátek Navštívení Panny Marie
Další den, 1. června,  je nový, pohyblivý svátek -  Panny Marie, Matky Církve!!!  Jak krásné začít Seminář půstu, modlitby a ticha v tento den. 
Další den, 2. června, dá-li Bůh, se uskuteční zjevení pro Mirjanu za přítomnosti veřejnosti u Modrého kříže na kopci zjevení. 
V exercičním domě Domus Pacis (Dům pokoje) je kaple ve které mají účastníci možnost adorovat před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní ve dne i v noci. Seminář svými pravidelnými přednáškami pro skupinu postících se poutníků duchovně vede místní františkán, což v poslední době bývá medžugorský farář, fra Marinko Šakota. 
ÚČAST ČESKÉHO KNĚZE JE JIŽ ZAJIŠTĚNA.
Učasníky smnářepůstu přichítéž povzbudit arciisupHenryk Hoser, apoštolský vizitátor po fart Medžugorje.
Tlumočení do češtiny zajištěno Monikou. 
Při programu poutí spojených se Seminářem půstu, modlitby a ticha se poutníci též účastní pravidelného večerního modlitebního programu a modliteb na posvátných medžugorských horách Podbrdu a Križevaci. 
Do programu může být včleněno i některé další svědectví. 
Snažte se, prosím, rozšířit tuto nabídku sloužící k hlubšímu vnikání do života podle poselství Panny Marie...
------
Cena:
Doprava tam a zpět 2840 Kč. 
Ubytování v Penzionu Panna Maria (noc z neděle na pondělí) 11 €, možnost vařeného menu k obědu v Penzionu Panna Maria 8 €.
Poplatek za ubytování, postní stravu (chléb a voda, čaj) podle přání Panny Marie (snídaně, obědy a večeře) a duchovní program semináře 65 €. 
------------------------------------------
Návrat autobusem do České republiky v sobotu 6.června.
VZHLEDEM K OMEZENÉ KAPACITĚ EXERCIČNÍHO DOMU NAZAPOMEŇTE SVOJI ÚČAST NAHLÁSIT CO NEJDŘÍVE, ALE NEJPOZDĚJI DO 15. KVĚTNA.