Učastníci festivalu mládeže vyprávějí

07.08.2015 14:49
Festivalu mladých se zúčastnila i sestra Maria Giuliani z Brazílie. O svých dojmech řekla: „Jsem v Medžugorji poprvé a moc se mi tu líbí. Jinak pocházím z Brazílie a patřím k jedné mariánské řeholní kongregaci. Před dvěmi měsíci jsem přijela do Itálie a chtěla jsem navštívit tuto oázu Panny Marie. Přijela jsem s mladými z Itálie a se svými spolusestrami. Můj zážitek tohoto místa míru stále ještě pokračuje, ale věřím, že je to mimořádný okamžik v mém životě, protože je cítit silnou přítomnost míru. Proto upřímně děkuji Bohu, že dnes mohu být tu, cítím Jeho přítomnost, a je to pro mne příležitost, abych Mu odevzdala svoje srdce, aby zůstal stále se mnou a stále mne provázel“.

Je tu i Barbara Mlynářová, ze Slovenska. V Medžugorji je již po deváté: „Po páté jsem na Mladifestu, ale poprvé jsem tu s celou rodinou. Nás je sedm, tedy je nás pět dětí. A je pro nás překrásné, že jsme tu spolu. Když jsem sem přijela poprvé v 21 letech, chtěla jsem, aby přijela i moje rodina, ale nebylo to možné z finančních důvodů. Pro mne je toto požehnání. Je to místo míru a modlitby. Všichni hledáme lásku. Naše rodina je naše modlitební společenství, a pro rodinu je důležité, aby prožívala společenství“.

 

Aktuality

Svědectví účastníků semináře půstu z Litvy

12.01.2018 13:30
  Svědectví účastníků semináře půstu z Litvy   V půstu , modlitbě a tichu odhalujeme Boží  lásku „Chléb pít , vodu jíst“ – jsou slova, která jsme často slýchali od fra Slavka na seminářích půstu, modlitby a ticha. Je zajímavé sledovat, jak během toho období,...

Slavnost Tří Králů v Medžugorji

09.01.2018 16:00
V Medžugorji byla v sobotu 6. ledna 2018, slavnostně oslavena slavnost Zjevení Páně. Kromě farníků byli přítomní i poutníci z Koree, Itálie, Německa a USA. Během dne bylo slaveno šest mší svatých. V Medžugorji pravidelně ve vánočním období probíhá žehnání domů, a v den Zjevení Páně jsou...

Statistika medžugorské farnosti za rok 2017

09.01.2018 14:44
V Medžugorji bylo podáno celkem 1 571 100 sv. přijímání při mších svatých koncelebrovalo 36 856 kněží + + +   Ve farnosti Medžugorje bylo v roce 2017 pokřtěno 75 dětí (z toho 36 děvčátek a 39 chlapců).  Zemřela 41 osoba (z toho 23 žen a 18 mužů) Manželství uzavřely 34...

Medžugorje v Rio de Janiero

08.01.2018 15:25
Řeka milostí, která začala vytékat z Medžugorje v roce 1981 proudí i dnes a my všichni jsme součástí té řeky. Především jsou to farníci farnosti Medžugorje a potom i všichni poutníci, kteří z blízka i z daleka vytrvale a trpělivě již 37 roků přijíždějí do tohoto malého...

Svědectví za Semináře půstu, modlitby a ticha

08.01.2018 10:30
Další Seminář půstu, modlitby a ticha se bude v Medžugorji konat pro české poutníky již v dubnu 2018  V Mariině škole půstu Nedávno se jeden mladík optal v Medžugorji vizionáře: "Proč bych se měl postit? Před několika měsíci se vrátil domů po pobytu v oblasti velkých bojů, a tak plný těch...

Dokončený přehled plánu poutních termínů na rok 2018

03.01.2018 20:13
  PLÁN POUTÍ do Medžugorje 2018   TRASY NÁSTUPNÍCH MÍST připravujeme IDEÁLNĚ PODLE ADRES PŘIHLÁŠENÝCH   V případě přihlášení jen malého počtu poutníků bývá doprava zajištěna velkým, pohodlným autem. Autem zajíždíme pro poutníky až do místa bydliště. Při vybočení z trasy bývá žádán...

Medžugorská statistika za rok 2017

02.01.2018 16:35
Statistika za prosinec 2017   Počet podanných sv. přijímání: 66 000 Počet koncelebrujících kněží: 1308 (42 denně) ----------- V uplynulém roce 2017 bylo celkem podáno 1 571 100 sv. přijímání,    a na mších svatých koncelebrovalo 36 856 kněží.    

Poselství pro vizionářku Mirjanu

02.01.2018 15:12
  Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo ze 2. ledna 2018 Drahé děti, Když na zemi začne být nedostatek lásky, když se nenachází cesta spásy, já Matka přicházím, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou víru - živou a hlubokou – abych vám pomohla, abyste opravdově milovaly. Jako...

Poselství pro vizionáře Jakova

27.12.2017 17:14
Při  posledním denním zjevení, 12. září 1998, řekla Panna Maria Jakovovi Čolo, že bude mít dále zjevení jednou do roka a to 25. prosince, na Hod Boží vánoční. Tak tomu bylo i letos. Zjevení začalo ve 14, 07 a trvalo 10 minut. Jakov, potom, předal poselství: Drahé děti! Dnes,...

Vánoční blahopřání k oslavám Ježíšova narození!

26.12.2017 12:28
Opravdu z jeho plnosti jsme všichni získali a to milost za milostí, protože On je náš MÍR! S přáním, aby Boží mír vládl v srcích, v rodinách, ve všech zemích i na celém světě, sjednocení v modlitbě se všemi přáteli Medžugorje v celém světě: POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018! Ať...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>